കെ ടെറ്റ് പാസായവരുടെ യോഗ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പരിശോധന നടത്തും

മൂവാറ്റുപുഴ: മൂവാറ്റുപുഴ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് പരിധിയില്‍ 2023 ഒക്ടോബറില്‍ കെ ടെറ്റ് പരീക്ഷ പാസായവരുടെ യോഗ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പരിശോധന മൂവാറ്റുപുഴ ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീസില്‍ നടത്തും. കാറ്റഗറി ഒന്ന് 19നും, രണ്ട് 21നും, മൂന്ന് 23നും, നാല് 26നുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഈ തീയതികളില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹാജരാകണം. ഫോണ്‍: 807816261.

 

Back to top button
error: Content is protected !!