വാരപ്പെട്ടി ഇളങ്ങവം മുട്ടത്ത് (വടക്കേക്കര) വി.എന്‍. കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ (മണിചേട്ടന്‍-79) നിര്യാതനായി

വാരപ്പെട്ടി: വാരപ്പെട്ടി ഇളങ്ങവം മുട്ടത്ത് (വടക്കേക്കര) വി.എന്‍. കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ (മണിചേട്ടന്‍-79) നിര്യാതനായി. സംസ്‌കാരം തിങ്കളാഴ്ച 4ന് വീട്ടു വളപ്പില്‍.

 

Back to top button
error: Content is protected !!