പെരുമറ്റം കുളുമാരി തോപ്പിൽ ബഷീർ (67 ) നിര്യാതനായി.

മൂവാറ്റുപുഴ:-പെരുമറ്റം കുളുമാരി തോപ്പിൽ ബഷീർ (67 ) നിര്യാതനായി. ഖബറടക്കം നടത്തി.ഭാര്യ സക്കീന,മക്കൾ അംജിത്, അനീഷ, അഫ്സ,

മരുമക്കൾ മൂസ, അൻസിൽ, സിമി.
സഹോദഹരി : ആമിന ടീച്ചർ (Ex teacher, Govt. BTS)

Back to top button
error: Content is protected !!