എംഎസ്എം സ്‌കൂളില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം

മൂവാറ്റുപുഴ: മുളവൂര്‍ എംഎസ്എം സ്‌കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനം ആചരിച്ചു. എംഎസ്എം ട്രസ്റ്റ് ചെയര്‍മാന്‍ എം.എം സീതി ദിനാചരണം ഉദ്ഘാനം ചെയ്തു. ഡോ. മുഹമ്മദ് അലീഫ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനം നല്‍കി. പ്രധാനധ്യാപിക ഇ.എം സല്‍മത്ത് യോഗാദിന സന്ദേശം നല്‍കി. ക്ലാസ് തലങ്ങളില്‍ യോഗ പോസ്റ്ററുകള്‍ തയ്യാറാക്കുകയും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ യോഗ പതിവാക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രതിഞയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

Back to top button
error: Content is protected !!