ചരമം

മൂവാറ്റുപുഴ കാവുങ്കര തെറ്റിലമാരിയിൽ TPK കൊച്ചുമുഹമ്മദ് (65) മരണപ്പെട്ടു.

മൂവാറ്റുപുഴ കാവുങ്കര തെറ്റില മാരിയിൽ TPKകൊച്ചുമുഹമ്മദ് (65) മരണപ്പെട്ടു.ഖബറടക്കം ഇന്ന് 11.30 നു സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.
ഇലാഹിയ ട്രസ്റ്റ് “.. മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ, സെൻട്രൽ ജ്യു മാമസ്ജിദ് കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗമായിരുന്നു.

Back to top button
error: Content is protected !!
Close