മൂവാറ്റുപുഴ

കാന്‍റീന്‍ നടത്തിപ്പിന്അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

മൂവാറ്റുപുഴ : ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കാന്‍റീന്‍ തുടങ്ങുന്നതിനായി മൂന്നു വര്‍ഷ കാലയളവിലേക്ക് നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി നടത്തുവാന്‍ തയ്യാറുള്ള വ്യക്തികള്‍ / സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫോണ്‍ : 0485 2836544.

meritkingmeritkingmeritkingmeritroyalbetmeritroyalbetmeritroyalbet baymaviultrabetdinamobet girişbetist giriş Back to top button
error: Content is protected !!