ചരമം

മുടവൂർ കിഴക്കേകുടിയിൽ പ്രഭാകരൻ (63 ) നിര്യാതനായി  

 

 

മൂവാറ്റുപുഴ : മുടവൂർ കിഴക്കേകുടിയിൽ പ്രഭാകരൻ (63 ) നിര്യാതനായി. സംസ്ക്കാരം നടത്തി.

ഭാര്യ. ബിജി പ്രഭാകരൻ പ്രായിപ്ര

പഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ചാം വാർഡ്

അംഗം) മക്കൾ: പ്രണവ് ( സൗദി)

കാർത്തിക്.

ചിത്രം. പ്രഭാകരൻ .

Back to top button
error: Content is protected !!