ചരമം

കുന്നയ്ക്കാല്‍ ആവുണ്ട, ബ്ലായിക്കുടിയില്‍ വി.സി. രാജന്‍(56) അന്തരിച്ചു.

 

 

വാളകം: കുന്നയ്ക്കാല്‍ ആവുണ്ട, ബ്ലായിക്കുടിയില്‍ വി.സി. രാജന്‍(56) അന്തരിച്ചു. സംസ്‌കാരം നടത്തി. ഭാര്യ: ഓമന, നെടുമലയില്‍, മഴുവന്നൂര്‍. മക്കള്‍: ഹരികൃഷ്ണന്‍(കൊറ്റാഞ്ചേരി ബില്‍ഡേഴ്‌സ്, കോതമംഗലം), കൃഷ്ണജ വിദ്യാര്‍ത്ഥി.

Back to top button
error: Content is protected !!