കെഎസ്എസ്പി.യു പാലക്കുഴ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു

പാലക്കുഴ : കെഎസ്എസ്പി.യു പാലക്കുഴ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം പാമ്പാക്കുട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്മിത എൽദോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി.കെ.ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.എസ്.എസ്.പി.യു പാമ്പാക്കുട ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ.ബാബു നിർവഹിച്ചു. സിറ്റി ഉലഹന്നാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൂവാറ്റുപുഴ അഹല്യ ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പ് നടന്നു.

Back to top button
error: Content is protected !!