പട്ടിക വര്‍ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികൾക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

മൂവാറ്റുപുഴ: 2022-23 അധ്യയന വര്‍ഷം ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും എസ്.എസ്.എല്‍.സി/പ്ലസ് ടു /ഡിഗ്രി/പിജി/പ്രൊഫഷണല്‍ ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളില്‍ ആദ്യ ചാന്‍സില്‍ ഉന്നതവിജയം നേടി പാസായ പട്ടികവര്‍ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും പ്രോത്സാഹന അവാര്‍ഡിനുളള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകര്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എസ്.എസ്.എല്‍.സി 6 ബി, 4സി, ഗ്രേഡുകൾ, സി ബി എസ്.സി 3 ബി, 2 സി. പ്ലസ് ടു 4 ബി, 2സി. ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് , പിജി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഗ്രേ‍ഡുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷകന്‍റെ പേര്, മേല്‍വിലാസം, ജില്ല, പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനം, പാസായ പരീക്ഷ, രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍, നേടിയ മാര്‍ക്ക്/ഗ്രേഡ്, ഫോൺ നമ്പര്‍ എന്നിവ ഉൾക്കൊളളിച്ച് വെളളക്കടലാസില്‍ തയാറാക്കിയ അപേക്ഷകൾ ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ്.എസ്.എല്‍.സി/പ്ലസ് ടു /ഡിഗ്രി/പിജി എന്നിവയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകൾ, വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പേരിലുളള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ പാസ് ബുക്കിന്‍റെ ആദ്യത്തെ പേജിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് എന്നിവ സഹിതം ജൂലൈ 30-ന് മുമ്പ് ട്രൈബല്‍ ഡവലപ്മെന്‍റ് ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, മുടവൂര്‍ പി.ഒ, മൂവാറ്റുപുഴ 686669 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആലുവ/ഇടമലയാര്‍ ട്രൈബല്‍ ഡവലപ്മെന്‍റ് ഓഫീസ്, മൂവാറ്റുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. ഫോൺ:0485-2814957, 2970337)

Back to top button
error: Content is protected !!