എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പോളിങ് ശതമാനം അറിയാം……

*ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പോളിംഗ് ശതമാനം*

പറവൂർ ബ്ലോക്ക്
1 ചേന്ദമംഗലം -78
2 കോട്ടുവള്ളി -79.21
3ഏഴിക്കര -82.97
4വടക്കേക്കര-79.77
5ചിറ്റാറ്റുകര-81.17

ആലങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്
6കരുമാല്ലൂർ-78.63
7വരാപ്പുഴ -77.75
8ആലങ്ങാട് -74.23
9കടുങ്ങല്ലൂർ-79.02

അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക്
10മൂക്കന്നൂർ -82.29
11തുറവൂർ -81.28
12മഞ്ഞപ്ര -80.98
13കറുകുറ്റി -78.22
14അയ്യമ്പുഴ -84.69
15കാഞ്ഞൂർ -80.98
16കാലടി -81.26
17മലയാറ്റൂർ നീലിശ്വരം-79.68

കൂവപ്പടി ബ്ലോക്ക്
18അശമന്നൂർ -81.39
19മുടക്കുഴ -83.29
20വേങ്ങുർ -83.29
21രായമംഗലം -78.51
22ഒക്കൽ -79.98
23കൂവപ്പടി-82.9

വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക്
24വെങ്ങോല -81.87
25വാഴക്കുളം -87.02
26കിഴക്കമ്പലം-86.38
27ചൂർണ്ണിക്കര -78.57
28എടത്തല -80.87
29കീഴ്‌മാട്-81.77

ഇടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്

30കടമക്കുടി -77.91
31ചേരാനല്ലൂർ-74.1
32മുളവുകാട് -78.59
33എളകുന്നപ്പുഴ-70.33

വൈപ്പിൻ ബ്ലോക്ക്

34ഞാറക്കൽ -73.84
35നായരമ്പലം -77.47
36എടവനക്കാട് -76.93
37പള്ളിപ്പുറം -78.25
38കുഴുപ്പിള്ളി-80.73

പള്ളുരുത്തി ബ്ലോക്ക്

39ചെല്ലാനം-77.49
40കുമ്പളങ്ങി -77.42
41കുമ്പളം-81.5

മുളന്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്

42ഉദയംപേരൂർ -73.6
43മുളന്തുരുത്തി -76.38
44ചോറ്റാനിക്കര -78.53
45എടക്കാട്ടുവയൽ-81.31
46ആമ്പല്ലൂർ -78.31
47മണീട്-82.47

വടവുകോട് ബ്ലോക്ക്

48പൂത്തൃക്ക -79.56
49തിരുവാണിയൂർ-84.02
50വടവുകോട്-പുത്തൻകുരിശ് -84.24
51മഴുവന്നൂർ -84.59
52ഐക്കരനാട് -76.82
53കുന്നത്തുനാട്-85.92

കോതമംഗലം ബ്ലോക്ക്

54പൈങ്ങോട്ടൂർ -79.76
55നെല്ലിക്കുഴി -86.85
56പിണ്ടിമന -80.24
57കോട്ടപ്പടി -81.94
58കവളങ്ങാട്-81.09
59വാരപ്പെട്ടി -81.78
60കീരമ്പാറ -78.97
61പോത്താനിക്കാട് -78.93
62പല്ലാരിമംഗലം 85.12
63കുട്ടമ്പുഴ-74.6

പാമ്പാക്കുട ബ്ലോക്ക്

64ഇലഞ്ഞി -68.82
65തിരുമാറാടി-77.03
66പാലക്കുഴ-82.17
67പാമ്പാക്കുട-78.59
68രാമമംഗലം-79.83

പാറക്കടവ് ബ്ലോക്ക

69ശ്രീമൂലനഗരം -81.74
70പുത്തൻവേലിക്കര-78.46
71ചെങ്ങമനാട് -83.43
72നെടുമ്പാശ്ശേരി-83.11
73പാറക്കടവ്-78.11
74കുന്നുകര-81.05

മൂവാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക്

75ആവോലി -82.22
76ആരക്കുഴ -81.76
77വാളകം-81.09
78പായിപ്ര -83.68
79കല്ലൂർക്കാട്-76.37
80ആയവന -82.75
81മഞ്ഞള്ളൂർ -75.26
82മാറാടി-81.02

Back to top button
error: Content is protected !!