പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ച് നീറമ്പുഴ ഗവ. എല്‍പി സ്‌കൂള്‍

വാഴക്കുളം: നീറമ്പുഴ ഗവ. എല്‍പി സ്‌കൂളില്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആന്‍സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ വാങ്ങി നല്‍കി. പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകള്‍ ഉപയോഗ ശേഷം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പെന്‍സില്‍ ബോക്‌സിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ചടങ്ങില്‍ നടത്തി. ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയ സ്‌കൂള്‍ അസ്സബ്ലിയില്‍ പരിസ്ഥിതി ക്വിസ്, ഗാനം, പ്രതിജ്ഞ, എന്നിവ നടത്തി.

 

Back to top button
error: Content is protected !!