ഈസ്റ്റ് മാറാടി ഗവ. വിഎച്ച്എസ്എസില്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ അധ്യാപകരുടെ താല്കാലിക ഒഴിവ്

മൂവാറ്റുപുഴ: ഈസ്റ്റ് മാറാടി ഗവ. വിഎച്ച്എസ്എസില്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ അധ്യാപകരുടെ താല്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനയോഗ്യത അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ വിഷയത്തിലെ പ്രൊഫഷണല്‍ ബിരുദം. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11ന് സ്‌കൂള്‍ ഓഫീസില്‍ എത്തണമെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ അറിച്ചു.

 

Back to top button
error: Content is protected !!