നിര്‍മല കോളേജില്‍ കോഷന്‍ ഡിപ്പോസിറ്റ് വിതരണം

മൂവാറ്റുപുഴ: നിര്‍മല കോളേജില്‍ 2016-19, 2017-20, 2018-21 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പഠിച്ച ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും, 2016-18, 2017-19, 2018-20 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പഠിച്ച ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും കോഷന്‍ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ തുക കൈപ്പറ്റാത്തവര്‍ 2024 ജൂണ്‍ 30 ന് മുമ്പ് കോളേജിലെത്തി കൈപ്പറ്റണമെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു.കോളേജില്‍ പഠിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖയോ, ടിസിയുടെ പകര്‍പ്പുമായോ എത്തി തുക കൈപ്പറ്റാം.

 

Back to top button
error: Content is protected !!