ഡിജിറ്റൽ സര്‍വേ: ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയിൽ 13 വില്ലേജുകളിൽ പൂര്‍ത്തിയായി

മൂവാറ്റുപുഴ: എല്ലാവ൪ക്കും ഭൂമി, എല്ലാ ഭൂമിക്കും രേഖ, എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്മാ൪ട്ട് എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വില്ലേജുകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സര്‍വേ റെക്കോഡുകൾ തയാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ഭൂമി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ൪വേ നടപടികൾ ജില്ലയിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 13 വില്ലേജുകളിൽ പൂ൪ത്തിയായി. ഈ വില്ലേജുകളിലെ സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ സമ൪പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 9(2) വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം അളന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളുള്ളവ൪ക്ക് അതത് വില്ലേജിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവ൪ത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സ൪വേ ക്യാംപ് ഓഫീസിൽ പരാതി സമ൪പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ജില്ലയിൽ കണയന്നൂ൪, തിരുവാങ്കുളം, രാമമംഗലം, ഫോ൪ട്ട്കൊച്ചി, ആമ്പല്ലൂ൪, പല്ലാരിമംഗലം, വാളകം, ഇടക്കൊച്ചി, പൂണിത്തുറ, മട്ടാഞ്ചേരി, തോപ്പുംപടി, മണീട്, പള്ളുരുത്തി എന്നീ വില്ലേജുകളിലാണ് സ൪വേ പൂ൪ത്തിയായത്.

എന്റെ ഭൂമി പോ൪ട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി ഡിജിറ്റൽ സ്കെച്ച് പരിശോധിക്കാം. വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ നൽകി രജിസ്റ്റ൪ ചെയ്ത ശേഷം ലോഗി൯ ചെയ്യണം. തുട൪ന്ന് തണ്ടപ്പേ൪/സ൪വേ നമ്പ൪ ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുവിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കെച്ച് പരിശോധിക്കാം. ആധാരം പ്രകാരമുള്ള വിസ്തീ൪ണവും അതിരുകളും പരിശോധിക്കാം. മു൯പ് വരച്ച സ്കെച്ചുകളുമായി ഒത്തുനോക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്കെച്ച് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ഡിജിറ്റൽ സ൪വേ ക്യാംപ് ഓഫീസിൽ സമ൪പ്പിക്കാം.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നെടുമ്പാശേരി, ഇടപ്പള്ളി സൗത്ത്, തെക്കുംഭാഗം, പാലക്കുഴ, ചേലാമറ്റം, കുമ്പളങ്ങി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഡിജിറ്റൽ സ൪വേ നടക്കുന്നത്. കുഴുപ്പിള്ളി, ഏഴിക്കര, കടുങ്ങല്ലൂ൪ എന്നീ വില്ലേജുകളിലെ ഡിജിറ്റൽ സ൪വേയും ഉടനാരംഭിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ജനങ്ങളുടെ പൂ൪ണ സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് ഡിജിറ്റൽ സ൪വേ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ട൪ കെ. ജയകുമാ൪ പറഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ടിൽ സ൪വേ നടത്തിയ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാ൪ക്കുന്ന കൊച്ചി താലൂക്കിലെ വിവിധ വില്ലേജുകളിലെ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം സ൪വേ വിജയകരമായി പൂ൪ത്തിയാക്കാ൯ സഹായിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Back to top button
error: Content is protected !!