ചരമം

ആട്ടായം പ്ലാമൂട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ( ഹമീദ് 74) നിര്യാതനായി.

 

 

മൂവാറ്റുപുഴ: ആട്ടായം പ്ലാമൂട്ടിൽ
അബ്ദുൽ ഹമീദ് ( ഹമീദ് 74) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ. സഫിയ, മക്കൾ: ലബീബ്, ഹഫീസ്, മരുമക്കൾ: സുമയ്യ,
ഹവ്വാബി . ഖബറടക്കം നടത്തി.

Back to top button
error: Content is protected !!